Thông tin tuyển dụng:

Thông tin liên lạc:

Tôi không hay sử dụng mạng xã hội để liên lạc với người lạ, nếu bạn muốn liên lạc xin hãy gửi email hoặc gửi tin nhắn qua Discord