Đặt vấn đề Một trong những việc quan trọng nhất khi lưu dữ liệu xuống bất kì đâu chính là đặt cho chúng một cái tên. Theo tôi một cách đặt tên được gọi là tốt cần phải thoả mãn các điều kiện sau: Đảm bảo tính độc lập và duy nhất. Nhập nhằng về tên sẽ khiến việc truy xuất dữ liệu khó hơn rất nhiều Kích thước không quá lớn vì tên quá lớn khi lưu vào, tìm kiếm và lấy ra sẽ mất nhiều thời gian Cách đặt tên đơn giản.