Posts for: #k8s

Tạo một cluster Kubernetes đơn giản trên PC, sử dụng k3s và Rancher 2.5

Kubernetes gần đây đã trở thành một công nghệ nổi tiếng. Không chỉ gắn liên với việc quản lý các cluster lớn, rất nhiều framework hay các stack công nghệ bây giờ đều hỗ trợ k8s (điển hình nhất là kubeflow, nginx). Việc học k8s gần như không còn là môt lựa chọn mà trở thành một yêu cầu quan trọng cho nhiều công việc. Những ai đã/đang sử dụng k8s đều phải công nhận đây là một công nghệ rất mạnh và mềm dẻo, nhưng kèm theo đó là một vài nhược điểm cố hữu: Rất khó sử dụng!
Đọc tiếp →

Quản lý tài nguyên cho cluster Kubernetes

Đặt vẫn đề Một trong những thiếu sót khi sử dụng k8s trong môi trường production là không thiết đặt giới hạn tài nguyên cho hệ thống. Khi bạn không giới hạn tài nguyên cho các pod trong k8s, không sớm thì muộn sẽ có một thời điểm server của bạn sẽ hết sạch tài nguyên (điển hình là hết CPU và RAM). Việc này rất dễ xảy ra chạy các workload nặng trên nhiều node có cấu hình khác nhau.
Đọc tiếp →