Posts for: #lambda

Phương pháp ma quỷ để gộp chung Pandas, NumPy và SciPy vào chung một layer lambda để chạy trên python 3.10 mà không quá dung lượng 250M

Mở đầu câu chuyện Mọi thứ bắt đầu khi tôi được giao một task yêu cầu phải migrate tất cả function lambda của hệ thống từ Python 3.8 lên một phiên bản mới hơn do Python 3.8 sẽ kết thúc vòng đời (EOL) vào 10/2024. Sau một hồi cân nhắc thì tôi quyết định update lên 3.10. Mọi người có thể hỏi vì sao không update thằng lên 3.11+, câu trả lời đơn giản là vì nhiều thư viện Python hiện tại chưa support các bản mới như vậy, điển hình là PyTorch.
Đọc tiếp →

Một vài kinh nghiệm của tôi khi sử dụng AWS Lambda

Mở đầu Một trong những xu hướng mà tôi được tiếp cận khi sang làm DevOps ở một division trong Caterpillar chính là công nghệ Serverless. Project đầu tiên mà tôi nhận được chính là migrate hệ thống từ sử dụng server vật lý cổ điển lên sử dụng AWS Lambda. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị khi tôi có cơ hội rất tốt để có thêm một mindset mới để thiết kế một hệ thống dựa hoàn toàn vào một nhà cung cấp hạ tầng và không phải lo lắng về những lỗi về server cổ điển như trước.
Đọc tiếp →